Fair Forsikringsmægler logo

Fair Forsikringsmægler logo

Fair Forsikringsmægler logo

Sådan arbejder vi

Sådan arbejder vi

Et samarbejde med Fair Forsikringsmægler tager udgangspunkt i dine ønsker, behov og krav 

Omfanget af opgaver vi skal varetage, beskrives i en samarbejds- og honoraraftale.

Samarbejds- og honoraraftalen indeholder tillige oplysninger om det honorar der aftales for Fair Forsikringsmæglers ydelser. 

Fuldmagt

Inden arbejdet påbegyndes, underskrives en fuldmagt til Fair Forsikringsmægler ApS.

Fuldmagten fremsendes til forsikringsselskabet, så de er bekendt med, at vi må varetage de forsikringsmæssige interesser der fremgår af fuldmagten.

Samtidig giver det os mulighed for, at indhente de oplysninger vi har brug for, så du ikke skal bruge tid på dette.

Hvis der er forhold som skal undersøges nærmere, inden der tages stilling til samarbejdets omfang, kan der anvendes en undersøgelsesfuldmagt

Analyse og forsikringspolitik

På baggrund af en grundig analyse, sikrer vi, at de etablerede forsikringer stemmer overens med virksomhedens forsikringsbehov og ønsker til dækning (forsikringspolitik). 

Udbud
Efter ønske og behov gennemfører vi udbud, hvor der indhentes tilbud fra et aftalt antal forsikringsselskaber, på baggrund af et gennemarbejdet udbudsmateriale. 

Tilbuddene vi modtager bliver analyseret og præsenteret, og sammen vælger vi det tilbud, der sikrer den optimale samlede forsikringsløsning. 
Beslutningen er din, men arbejdet og ansvaret er vores. Fair Forsikringsmægler samarbejder med alle betydende forsikringsselskaber på det danske marked. Din virksomhed er derfor sikret det bedst mulige udbud af forsikringsselskaber og tilbud, når forsikringerne skal placeres. 

Når der sker skade 
Vi er involveret fra anmeldelse af skaden til udbetaling af erstatningen og i samarbejde med Jer, tager vi forhandlingerne med forsikringsselskabet såfremt der er behov for det. 

Overskueligt overblik 
Vores løbende kontrol af policer, præmieopkrævninger og skader sikrer, at din virksomheds forsikringsprogram altid er opdateret og alle detaljer er på plads. Vi klarer arbejdet og du sikres en let og overskuelig adgang til forsikringerne via en fast tilknyttet rådgiver, samt vores online adgang kaldet “Mit Fair”.  

Kontakt Fair Forsikringsmægler

Det er naturligvis helt uforpligtende